Przydatne adresy ON-LINE

 

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH http://www.ebib.info/

PRAWO TURYSTYCZNE w INTERNECIE http://prawoturystyczne.wordpress.com/

BIBLIOTEKI CYFROWE W POLSCE i ZA GRANICĄ http://www.bg.umcs.lublin.pl/nowa/literat.php

FEDERACJA BIBLIOTEK CYFROWYCH www.fbc.pionier.net.pl

EUROPEANA EUROPEJSKA BIBLIOTEKA CYFROWA www.europeana.eu/portal/

POLONA CYFROWA BIBLIOTEKA NARODOWA www.polona.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE www.pttk.pl

CENTRALNY OŚRODEK TURYSTYKI GÓRSKIEJ PTTK w Krakowie   cotg.pttk.pl

CENTRUM FOTOGRAFII KRAJOZNAWCZEJ PTTK w Łodzi  www.pttk.lodz.pl

REGIONALNE PRACOWNIE KRAJOZNAWCZE PTTK www.pracowniapttk.pl

NARODOWY INSTYTUT KULTURY I DZIEDZICTWA WSI Biblioteka Naukowa www.cbr.gov.pl

CENTRALNA BIBLIOTEKA GEOGRAFII I OCHRONY ŚRODOWISKA - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie  http://www.cbgios.pan.pl/

WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO - BIBLIOTEKA I OŚRODEK INFORMACJI http://www.wgsr.uw.edu.pl/biblioteka/BIBLIOTEKA.html

INSTYTUT TURYSTYKI w Warszawie - BIBLIOTEKA http://www.intur.com.pl/biblioteka/index.htm

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w Warszawie - BIBLIOTEKA GŁÓWNA i OŚRODEK INFORMACJI http://www.awf.edu.pl/old/go.php?d=biblio&id=index&l=biblio

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie - BIBLIOTEKA GŁÓWNA

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

BIBLIOTEKA NARODOWA

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO w Warszawie - BIBLIOTEKA GŁÓWNA im. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO   informacje o bibliotece oraz dostęp do katalogów on-line

BIBLIOTEKA PUBLICZNA M.ST. WARSZAWY - BIBLIOTEKA GŁÓWNA

dostęp do katalogów on-line:   www.biblpubl.waw.pl , http://www.koszykowa.pl/biblioteka/

CENTRALNA BIBLIOTEKA STATYSTYCZNA im. S. SZULCA w Warszawie  http://statlibr.stat.gov.pl/

KATALOG ROZPROSZONY BIBLIOTEK POLSKICH Katalog KaRo

NARODOWY UNIWERSALNY KATALOG CENTRALNY katalog NUKAT

FEDERACJA BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH FIDES www.fides.org.pl

BIBLIOTEKI WIRTUALNE EBIB – ADRESY BIBLIOTEK WIRTUALNYCH

POLSKA BIBLIOTEKA INTERNETOWA

Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie     biblioteka.awf.krakow.pl

Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu     biblioteka.awf.poznan.pl

Biblioteka ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie  www.almamer.pl/o%20bibliotece.html

Biblioteka Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie  www.biblioteka.wshgit.waw.pl

Biblioteka Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie 195.205.138.62/libra2000/libraopac.dll

Biblioteka Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku www.wstih.edu.pl/biblioteka_o_bibliotece.php