Katalogi

Centralna Biblioteka PTTK posiada tradycyjne katalogi kartkowe, w których użytkownicy znajdą informację o zasobach dokumentacyjnych Biblioteki wg różnych kryteriów:

KATALOG ALFABETYCZNY porządkuje piśmiennictwo wg nazwisk autorów lub (w przypadku prac zbiorowych) wg pierwszych słów tytułu dzieła.

KATALOG SYSTEMATYCZNY porządkuje piśmiennictwo wg kryteriów rzeczowych, nadając im numery klasyfikacyjne wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

KATALOG GEOGRAFICZNY porządkuje piśmiennictwo wg nazw geograficznych własnych, uporządkowanych alfabetycznie.

KARTOTEKI:

CZASOPISMA – wykaz czasopism gromadzonych w zbiorach bibliotecznych, uporządkowany wg alfabetu.

MAPY – wykaz map znajdujących się w zasobach Biblioteki, uporządkowany wg nazw geograficznych własnych.

WYDAWNICTWA PTTK – wykaz publikacji wydawanych przez koła, kluby i oddziały PTTK na terenie całej Polski, uporządkowany wg nazwisk autorów.

Priorytetowym zadaniem Centralnej Biblioteki PTTK jest zgromadzenie całości piśmiennictwa drukowanego wydawanego przez jednostki terenowe Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Centralna Biblioteka PTTK jest pierwszą w Polsce książnicą krajoznawczą, o której zasobach piśmienniczych kompletna informacja (aczkolwiek systemowo niejednolita) jest dostępna w Internecie.

Katalog Centralnej Biblioteki PTTK od 1990 r.

Katalog informuje o drukach zwartych, jakie wpłynęły do księgozbioru bibliotecznego od roku 1990 poprzez dary i zakupy (nie mylić z datą wydania publikacji). Katalog jest ustawicznie aktualizowany.

Katalog kartkowy zbiorów bibliotecznych do 2002 r.

Katalog prezentuje zeskanowane przez firmę DDP karty katalogowe katalogów tradycyjnych informujących o zasobach dokumentacyjnych, jakie wpłynęły do zbiorów bibliotecznych do 2002 roku.