Digitalizacja na życzenie

 

Szanowni Czytelnicy,

Centralna Biblioteka PTTK w czasie trwania epidemii oferuje czytelnikom (członkom PTTK) piszącym prace naukowe, bezpłatne skanowanie fragmentów naszych zbiorów (do własnego użytku osobistego).

 

Zamówienia na skany będą realizowane według kolejności ich otrzymania, a czas oczekiwania na skany będzie uzależniony od liczby zamówień. Jednorazowo można złożyć zamówienie na trzy tytuły, z których zostaną wykonane skany wskazanych fragmentów, do 22 stron każdy.

Zamówienia winny zawierać:

> imię i nazwisko autora publikacji,

> tytuł publikacji,

> rok wydania,

> sygnaturę oraz nr inwentarzowy (zwracamy uwagę na konieczność podawania sygnatury zamawianej książki, zamówienia bez podanych sygnatur nie będą realizowane),

> inne dane niezbędne do zidentyfikowania książek i artykułów z czasopism,

> numery stron do zeskanowania.

 

Zamówienia prosimy przesyłać na adres zamowienia@bibliotekapttk.pl. Skany zostaną wysłane na adres nadawcy.

W przypadku publikacji w bardzo złym stanie technicznym, bibliotekarz może odmówić czytelnikowi zeskanowania jej fragmentów.

 

 

Rekomendujemy korzystanie z katalogów on-line, 
zamieszczonych na stronie internetowej CB PTTK:

Katalog on-line informujący o publikacjach, jakie wpłynęły do zbiorów bibliotecznych od roku 1990: http://212.160.141.203/biblioteka

Katalog kartkowy prezentujący zeskanowane karty katalogowe katalogów tradycyjnych, informujących o zasobach dokumentacyjnych, jakie wpłynęły do zbiorów bibliotecznych do 2002 roku: http://biblioteka.pttk.pl