Categories: General
      Date: kwi  5, 2013
     Title: Aktualizacja katalogów poprzez satelitę

 

W ostatnich dniach marca 2013 r. firma ProgMan z Gdyni rozpoczęła prace nad instalacją aplikacji w komputerach Regionalnych Pracowni Krajoznawczych PTTK. Aplikacje skonfigurowano z serwerem bibliotecznym, znajdującym się w siedzibie Centralnej Biblioteki PTTK, co pozwala na indywidualne aktualizowanie katalogów komputerowych 20. RPK z całej Polski z wykorzystaniem łączy satelitarnych.

Aktualnie CBPTTK i 5 RPK (RPK Bydgoszcz, RPK Elbląg, RPK Gdańsk, RPK Rzeszów, RPK Wrocław) spośród 20. zdeklarowanych już korzysta z możliwości samodzielnego aktualizowania katalogów.

Prace koordynuje Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie.W ramach projektu "Regionalizm on-line. Rozwój potencjału regionalnej pracowni krajoznawczej" zrealizowanego w roku 2009 ze środków uzyskanych z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, zbudowana została sieć zunifikowanych katalogów komputerowych regionalnych pracowni krajoznawczych i Centralnej Biblioteki PTTK.

Dostęp do katalogów wraz z informacjami o katalogach można znaleźć na stronie www.pracowniapttk.pl w zakładce katalogiwww .

Rokrocznie Komisja Krajoznawcza ZGPTTK w ramach ewaluacji projektu przy współpracy kierowników RPK powiększa zasób katalogowy, zaś aktualizację dotychczas pilotowała CBPTTK.

Od roku 2012 w nowej siedzibie Biblioteki posadowiony został odrębny serwer, na którym zainstalowano katalogi RPK i CBPTTK.

W roku bieżącym firma ProgMan z Gdyni przystąpiła do instalacji aplikacji w komputerach Pracowni i Biblioteki, pozwalających na indywidualne i dowolne w czasie aktualizowanie katalogów bez udziału pośredników.

Zaktualizowany plik katalogowy wysłany z komputera pracowni po kilku godzinach poprzez  łącza satelitarne dociera do serwera w siedzibie CBPTTK i wprowadza aktualizację. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy zasobów RPK mogą otrzymywać bieżącą aktualną informację o zasobach bibliotecznych pracowni PTTK poprzez stronę www.pracowniapttk.pl.