Categories: General
      Date: mar 13, 2013
     Title: Krajoznawstwo w służbie społeczeństwa wiedzy

10 marca w historycznej sali konferencyjnej Zarządu Głównego PTTK, w której ze ścian spoglądają z portretów najwybitniejsi krajoznawcy ostatnich stuleci, odbyło się spotkanie osób, które wniosły szczególny wkład  w przygotowanie i przeprowadzenie Kongresu. Prezes ZG PTTK Lech Drożdżyński i wiceprezes Andrzej Gordon podjęli niewątpliwie zaszczytny, acz bardzo trudny, obowiązek podziękowania osobom, które wniosły bezinteresowny wkład w dzieło kongresu: prof. Jerzemu Buzkowi, ówczesnemu przewodniczącemu Rady Europy, władzom regionu z Marszałkiem Województwa Warmińsko- Mazurskiego Jackiem Protasem i wicemarszałkiem Jarosławem Słomą, prezydentowi Olsztyna, a także Ministerstwu Sporu i Turystyki – w szczególności podsekretarz stanu Katarzynie Sobierajskiej, kierownictwu Polskiej Organizacji Turystycznej, licznym ważnym partnerom, a także rzeszom wolontariuszy, w tym młodzieży studenckiej - działaczom PTTK.Przypomniano też drogę, jaką przeszło Towarzystwo od poprzedniego Kongresu (Gniezno, 2000) do Kongresu w Olsztynie, który zbiegł się z 600. rocznicą bitwy Pod Grunwaldem. Nie przypadkowo okładkę pokongresowego  tomu „Ziemi” zdobi olsztyński pomnik Mikołaja Kopernika, do którego jakby przytula się maleńkie dziecko, najmłodszy „uczestnik” Kongresu, który przybył wraz z rodzicami nie mogącymi zorganizować mu opieki. To wskazanie  konieczności przekazywania wiedzy i zamiłowań kolejnemu pokoleniu, bodaj najważniejsza powinność  krajoznawców.

 Wiecej: http://www.aktualnosciturystyczne.pl/informacja-turystyczna/krajoznawstwo-w-sluzbie-spoleczenstwa-wiedzy/