Categories: General
      Date: lut 17, 2011
     Title: Digitalizacja i udostępnienie zbiorów online szansą na „nowy renesans”
Europa ma szansę na „nowy renesans" dzięki digitalizacji i upublicznieniu dóbr kultury w Internecie - tak określili wieloletnią perspektywę autorzy raportu o digitalizacji europejskiego dziedzictwa kulturowego, który otrzymała w poniedziałek 10 stycznia Komisja Europejska.

Grupa analityczna ds. digitalizacji („Comité des Sages"), opracowująca raport, to zespół, w którego skład weszli Mauricé Levy (szef Publicis, jednego z największych światowych koncernów medialno-reklamowych), Elisabeth Niggemann (przewodnicząca Konferencji Dyrektorów Europejskich Bibliotek Narodowych) i Jacques de Decker (sekretarz Belgijskiej Królewskiej Akademii Języka i Literatury Francuskiej). Eksperci wzywają Komisję Europejską i państwa członkowskie do zdecydowanego zintensyfikowania wysiłków na rzecz udostępnienia w Internecie kolekcji, znajdujących się w tradycyjnych bibliotekach, muzeach i archiwach, co ma przynieść bezprecedensowe korzyści kulturze, nauce, a także, co podkreślono szczególnie - gospodarce. Dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu digitalizacja otworzy możliwości powstawania i rozwoju innowacyjnych usług w sektorach edukacji, badań naukowych i turystyki. Ponadto autorzy raportu wskazali portal Europeana jako główny punkt odniesienia dla europejskiego dziedzictwa kulturowego w Internecie, oraz zaproponowali sposoby udostępniania w sieci utworów objętych prawami autorskimi. Dla porównania podano, że środki potrzebne na zbudowanie 100 km drogi szybkiego ruchu w Unii Europejskiej wystarczyłyby na digitalizację aż 16% wszystkich książek dostępnych w jej bibliotekach.