Categories: General
      Date: pa 23, 2021
     Title: 29 Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej

W dniu 23 października w Centralnej Bibliotece PTTK odbyło się posiedzenie Jury 29 Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej . Po wcześniejszym zapoznaniu się ze zgłoszonymi do konkursu publikacjami, członkowie Jury ocenili i w drodze głosowania wybrali laureatów 29 Przeglądu w 6 regulaminowych kategoriach. Obradom przewodniczył prof. dr hab. Janusz Zdebski.

Werdykt Jury, zgodnie z regulaminem, zostanie opublikowany w ciągu 10 dni, a publikacje zasilą księgozbiór Centralnej Biblioteki PTTK.

Wszystkie zgłoszone publikacje dostępne są na stronie https://przegladksiazki.pl/lista-publikacji/.
Dodatkowo przypominamy, że trwa głosowanie internautów na Nagrodę Publiczności w plebiscycie na najciekawszą publikację biorącą udział w 29 Przeglądzie. Zapraszamy do zabawy i głosowania.


Zdjęcia Adam Fabisz