Periodyki

GościniecGOŚCINIEC PTTK

ISSN 1642-0853

Kwartalnik wydawany i finansowany od roku 2001 przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie. Periodyk jest redagowany siłami społecznymi w oparciu o materiały nadsyłane przez działaczy PTTK z całej Polski. Wydawany w nakładzie 1500 egz. nie jest dostępny w sprzedaży rynkowej. Dystrybucja obejmuje oddziały PTTK, pracownie regionalne i muzea oraz wszystkie ważniejsze agendy PTTK na terenie Polski. Bezpłatne egzemplarze Gościńca trafiają do bibliotek współpracujących z Centralną Biblioteką PTTK, a 16 bibliotek w Polsce otrzymuje egzemplarze w ramach ustawowego egzemplarza obowiązkowego.

Redaktor naczelny: Andrzej Gordon.

Sekretarz redakcji: Elżbieta Matusiak-Gordon.

Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, www.gosciniec.pttk.pl, e-mail: gosciniec.pttk@zwarszawy.pl

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 2001/1-4, 2002/1-4 (5-8), 2003/1-5 (9-13), 2004/1-4(14-17), 2005/1-4 (18-21), 2006/1-4 (22-25), 2007/1-3 (26-28), 2009/1-2 (29-30), 2010/1-4 (31-34), 2011/1-4 (35-38), 2012/1-3 (39-41), 2013/1-4 (43-46), 2014/1-4 (47-50), 2015/1-4 (51-54), 2016/1-4 (55-58), 2017/1-3 (59-61).

 

ZiemiaZIEMIA

ISSN 0513-997X

Rocznik krajoznawczy wydawany przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie.

Zespół redakcyjny: Andrzej Gordon i Elżbieta Matusiak-Gordon.

Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa.

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 1910-1939 R.1-24, 1946-1950 R.25-29, 1956-1958 R.30-32, 1965-1985 R.33-51, 1990 R.52, 1998-2003 R.53-59, 2006 R.60, 2010 [R.61], 2013 [R.62], 2016 [R.63], 2018 [R.64].

 

 

BarbakanBARBAKAN

CZASOPISMO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE MAZOWSZA

ISSN 0867-4264

Kwartalnik wydawany przez Stołeczny Oddział PTTK im. A. Janowskiego w Warszawie, wznowiony po kilkuletniej przerwie. Periodyk zachował ISSN oraz ogólną koncepcję wcześniejszego tytułu. Nakład 1000 egzemplarzy. Dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Kolegium redakcyjne: Elżbieta Moszczyńska (redaktor naczelna, emoszczynska@pttk.pl), Przemysław Pilich (zastępca redaktora naczelnego, p.pilich@poczta.onet.pl), Maria Janowicz (sekretarz redakcji, cb@pttk.pl), Adam Czarnowski, Wojciech Koprowski, Eugeniusz Kuśmierz, Zbigniew Lewandowski, Stanisław Łuć, Dariusz M. Zając.

Adres redakcji: Oddział Stołeczny PTTK im. A.Janowskiego, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa, tel. +48 22/635-27-52

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 1969(1), 1970(2-13), 1971(14-25), 1972(26-37), 1973(38-46), 1974(47-54), 1975(55-66), 1976(67-78), 1977(79-82), 1978(83-86), 1979(87-90), 1980(91-94), 1981(95-98), 1982(99-102), 1983(103-108), 1984(109-114), 1985(115-120), 1986(121-126), 1987(127-132), 1988(133), 1989(1-6), 1990(1-4), 1991(5-7), 1992(8), 1993(9-10), 1994(11-12), 1995(13-15), 1996(16-19), 1997(20-23), 1998(24-27), 1999(28-30), 2000(31-33), 2001(34-35), 2006(36), 2007(37-38), 2008(39-40), 2009(41-42), 2010(43).


Echo BeskiduECHO BESKIDU

KWARTALNIK ODDZIAŁU PTTK "BESKID" W NOWYM SĄCZU

ISSN 1426-4390

Kolegium redakcyjne: Barbara Bałuc, Teresa Ćwikła, Włodzimierz Godek, Karol Trojan, Władysław Żebrak.

Adres redakcji: Oddział PTTK „Beskid”, Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax: +48 18/443-74-57, e-mail: sekretariat@beskid.pttk.pl, http://beskid.pttk.pl

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 1991/1-4, 1992/1-4 (5-8), 1993/1-4 (9-12), 1994/1-4 (13-16), 1995/1-4 (17-20), 1996/1-4 (21-24), 1997/1-4 (25-28), 1998/1-4 (29-32), 1999/1-4 (33-36), 2000/1-4 (37-40), 2001/1-4 (41-44), 2002/1-5 (45-49), 2003/1-4 (50-53), 2004/1-4 (54-55), 2006/1-4 (56-58), 2007/1 (59), 2009/1 (60), 2011/1-2 (61-62), 2012/1-2 (63-64), 2013/1-2 (65-66), 2014/1-2 (67-68), 2015/1-2 (69-70), 2016/1 (71), 2017/1-2 (72-73), 2018/1-2 (74-75), 2019/1-2 (76-77).

 

 

 Gazeta GórskaGAZETA GÓRSKA

ISSN 1231-7101

Kwartalnik wydawany przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Nakład: 1500 egzemplarzy. Możliwość zakupu w wybranych oddziałach i schroniskach PTTK.

Rada redakcyjna: Janusz Zdebski (przewodniczący), Stefan W. Alexandrowicz, Stanisław Figiel, Jerzy W. Gajewski, Jerzy Kapłon, Marek Staffa, Janusz Tomasiewicz, Wiesław A. Wójcik.

Redakcja: Natalia Figiel (redaktor naczelny), Katarzyna Mazurkiewicz (prenumerata).

Adres redakcji: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków, tel. +48 12/422-28-40, e-mail: gazetagorska@cotg.pttk.pl, www.gazetagorska.pttk.pl

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 1993/1-3, 1994/1-5 (4-8), 1995/1-4 (9-12), 1996/1-4 (13-16), 1997/1-5 (17-21), 1998/1-4 (22-25), 1999/1-4 (26-29), 2000/1-4 (30-33), 2001/1-4 (34-37), 2002/1-4 (38-41), 2003/1-4 (42-45), 2004/1-4 (46-49), 2005/1-4 (50-53), 2006/1-4 (54-57), 2007/1-4 (58-61), 2008/1-4 (62-65), 2009/1,3 (66,68), 2010/4-7 (69-72), 2011/8-11(73-76), 2012/1-4 (77-80), 2013/1-4(81-84), 2013 nr spec., 2014/1-4 (85-88), 2015/1-4(89-92), 2016/1-4(93-96), 2017/1, 3-4(97, 99-100), 2018/1-4(101-104), 2019/1-3(105-107).


JaćwieżJAĆWIEŻ

ISSN 1505-277X

Kwartalnik wydawany przez Regionalną Pracownię Krajoznawczą PTTK w Suwałkach.

Kolegium redakcyjne: Jarosław Borejszo, Zbigniew Fałtynowicz (redaktor naczelny), Janusz Kopciał, Stefan Maciejewski, Andrzej Matusiewicz, Wiesław Osewski (redaktor techniczny), Małgorzata Pawłowska (redaktor prowadzący), Mirosław Słapik.

Adres redakcji: Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, ul. T.Kościuszki 37,
16-400 Suwałki, tel. +48 87/566-37-75, 566-59-61, fax. +48 87/566-79-47, e-mail: jacwiez@suwalki.pttk.pl
Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 1986/1-4, 1987/1-4, 1988/1-4, 1989/1-4, 1990/1-4, 1991/1-4; 1997-1998/1-4, 1999/1-4 (5-8), 2000/1-4 (9-12), 2001/1-4 (13-16), 2002/1-4 (17-20), 2003/1-4 (21-24), 2004/1-4 (25-28), 2005/1-3 (29-31), 2006/1-4 (33-36), 2007/1 (37).Jantarowe SzlakiJANTAROWE SZLAKI

POMORSKI KWARTALNIK TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY

ISSN 0209-3847

Kwartalnik wydawany przez Oddział Gdański PTTK.

Redakcja: Jerzy Szukalski (redaktor naczelny), Edward Klamann (zastępca redaktora naczelnego), Andrzej Młot, Andrzej Tokarski.

Kolegium redakcyjne: Marek Sperski (przewodniczący), Józef Cieplik, Marian Czyżewski, Benon Frąckowski, Janusz Goliński, Stanisław Harajda, Kazimierz Jaśkiewicz, Adam Koperkiewicz, Beata Sztyber, Janusz Zaremba.

Adres redakcji: Oddział Gdański PTTK, ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk, tel. +48 58/301-91-51 w. 20

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 1959(4-11), 1960(15-26), 1961(27-38), 1962(41-50), 1963(51-62), 1964(63-74), 1965(75-76), 1966(77-78), 1967(80), 1968(81-83), 1969(84-85), 1970(86-90), 1971(91-102), 1972(103-114),
1973(115-126), 1974(127-138), 1975(139-150), 1976(151-162), 1977(163-166), 1978(167-170), 1979(171-174), 1980(175-178), 1981(179-182), 1982(183-186), 1983(187-190), 1984(191-194), 1985(195-198), 1986(199-202), 1987(203-206), 1988(207-210), 1989(211-214), 1990(215-218), 1991(219-222), 1992(223-226), 1993(227-230), 1994(231-234), 1995(235-238), 1996(239-242), 1997(243-246), 1998(247-250), 1999(251-254), 2000(255-258), 2001(259-262), 2002(263-264), 2003(265-268), 2004(269-272), 2005(275-276), 2006(279-282), 2007(283-286), 2008(287-290), 2009(291-294), 2011(299-300), 2018/ 1(302)

 

KRAJOZNAWCA GÓRNOŚLĄSKI

MATERIAŁY SZKOLENIOWO-INFORMACYJNE

ISSN 1642-252X

Rocznik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach.

Nakład: 150 egzemplarzy.

Redakcja: Edward Wieczorek.

Adres redakcji: Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, ul. Staromiejska 4, 40-013 Katowice, tel./ fax. +48 32/253-93-52, krajoznawca@gmail.com, www.gornyslask.org.pl

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 1986(1-4), 1990(5-7), 1991(8), 1994(9), 1997(10), 1998(11), 1999(12), 2000(14), 2001(15), 2002(16), 2003(17-18), 2004(19), 2005(20), 2006(21), 2007(22, 23), 2008(24), 2009(25), 2011(26-27), 2012(28), 2013(29, 30). 2014(31), 2015 (32), 2016 (33), 2017 (34,35), 2018 (36,37).


KUJAWY I POMORZE

DWUMIESIĘCZNIK TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY

ISSN 1896-446X

Dwumiesięcznik turystyczno-krajoznawczy Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu.

Nakład: 1200 egzemplarzy.

Czasopismo od roku 1998 do 2004 ukazywało się pod tytułem „Pomorze i Kujawy” (bez ISSN) i należy oba tytuły traktować jako ciągłość wydawniczą.

Redakcja: Redakcja: Andrzej Hermann, Henryk Miłoszowski, Tadeusz Perlik, Tadeusz Rauchfleisz, Józef Rusiecki, Janusz Umiński, Andrzej Urbański (red. naczelny)

Adres redakcji: Oddział Miejski PTTK, ul. Piekary 41, 87-100 Toruń, tel./fax: +4856/622-29-21, biuro.om@pttk.torun.pl, www.pttk.torun.pl

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK:
„Pomorze i Kujawy”: 1998/1, 1999/1-6 (2-7), 2000/1-6 (8-13), 2001/2-6 (15-19), 2001/7 (14), 2002/1-6 (20-25), 2003/1-3 (26-28), 2004/1-4 (29-32)

„Kujawy i Pomorze”: 2006/1-3, 2007/1-2 (4-5), 2008/2-4 (8-10).MAGURY

ROCZNIK KRAJOZNAWCZY POŚWIĘCONY BESKIDOWI NISKIEMU I POGÓRZOM

ISSN 1505-4993

Rocznik krajoznawczy wydawany przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich.

Nakład: 500 egzemplarzy.

Redakcja: Sławomir Michalik, Aneta Załuga.

Adres wydawcy: Komisja Wydawnicza SKPB Warszawa, ul. Łąkowa 58 E, 05-092 Łomianki, e-mail: kwyd@skpb.waw.pl

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 1972, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

 

 

 


MAĆKOWA PERĆ

CZASOPISMO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH

ISSN 1641-6015

Półrocznik wydawany przez Koło Przewodników Tatrzańskich PTTK w Krakowie.

Kolegium redakcyjne: Jan Jabłoński (przewodniczący), Artur Mida, Jacek Płonczyński, Andrzej Serafin, Małgorzata Szpunar, Maria Tokarz-Olszańska, Joanna Widlarz-Popiołek.

Adres redakcji: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków.

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 2001(1-2), 2002(3-4), 2003(5-6), 2004(7-8), 2005(9-10), 2006(11-12), 2007(13-14), 2008(15-16), 2009(17-18), 2010(19-20), 2011(21-22), 2012(23-24), 2013(25-26), 2014(27-28), 2015(29-30), 2016(31-32), 2017(33-34), 2018(36). 

 


MAZOWSZE

ZESZYTY KRAJOZNAWCZE

ISSN 0239-9156

Periodyk wydawany przez Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie. Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami.

Redakcja: Szymon Bijak.

Adres redakcji: Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie. Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami, ul. Senatorska 11, 00-075 Mazowsze.

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 1/1984, 2/1985, 3/1986, 4/1987, 5/1991-1992, 6/2009, 7-8/2010, 9/2011, 10/2012, 11/2014, 12/2015, 13-14/2016, 15/2017, 16/2018.

 

 

 

 
NA SIERADZKICH SZLAKACH

KWARTALNIK ODDZIAŁU PTTK W SIERADZU

ISSN 1232-2695

Kolegium redakcyjne: Andrzej Ruszkowski (przewodniczący), Jakub Jurek, Bożena Antoszczyk, Rafał Bogusławski, Elżbieta Nejman, Wiesława Sujecka, Józef Szubzda, Grzegorz Wierzchowski, Zdzisław Włodarczyk.

Adres redakcji: ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz, tel. +48 43/827-16-41, e-mail: nsskwartalnik@gmail.com

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 1985/1, 1986/2-4, 1987/1-4 (5-8), 1988/1-4 (9-12), 1989/1-4 (13-16), 1990/1-4 (17-20), 1991/1-4 (21-24), 1992/1-4 (25-28), 1993/1-4 (29-32), 1994/1-4 (33-36), 1995/1-4 (37-40), 1996/1-4 (41-44), 1997/1-4 (45-48), 1998/1-4 (49-52), 1999/1-4 (53-56), 2000/1-4 (57-60), 2001/1-4 (61-64), 2002/1-4 (65-68), 2003/1-4 (69-72), 2004/1-4 (73-76), 2005/1-4 (77-80), 2006/1-4 (81-84), 2007/1-4 (85-88), 2008/1-4 (89-92), 2009/1-4 (93-96), 2010/1-4 (97-100), 2011/1-4 (101-104), 2012/1-4 (105-108), 2013/1-4 (109-112), 2014/1-4 (113-116), 2015/1-4 (117-120), 2016/1-4 (121-124), 2017/1, 3-4 (125, 127-128), 2018/1-4 (129-132).
NA SZLAKU

ISSN 1230-9931

Miesięcznik turystyczno-krajoznawczy wydawany przez Oddział Wrocławski PTTK.

Nakład: 2500 egzemplarzy. Jedyne czasopismo PTTK dostępne w sprzedaży wolnorynkowej do roku 2005. W roku 2005 ukazało się 10 numerów, wydawanych nieregularnie, a kolejne numery dostępne są w wersji internetowej.

Kolegium redakcyjne: Krzysztof R.Mazurski (redaktor naczelny do 2016), Andrzej Rumiński (sekretarz redakcji, od 2016 redaktor naczelny), Wojciech Radliński (członek zespołu redakcyjnego do 2016), Piotr Dacko (red. techniczna i oprac. graficzne), Paweł Rumiński (webmaster), Henryk Paciej i Juliusz Wysłouch (współpracownicy).

Adres redakcji: Rynek Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław,
tel. +48 71/343-03-44, e-mail: naszlaku.magazyn@gmail.com, www.naszlaku.pttk.pl

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 1987/1-6, 1988/1-6 (7-12), 1990/1-6 (19-24), 1991/1-6 (25-30), 1992/1-6 (31-42), 1993/1-6 (43-54), 1994/1-12 (55-66), 1995/1-12 (67-78), 1996/1-12 (79-90), 1997/1-12 (91-102), 1998/1-12 (103-114), 1999/1-12 (115-126), 2000/1-12 (127-138), 2001/1-12 (139-150), 2002/1-12 (151-162), 2003/1-12 (163-174), 2004/1-12 (175-186), 2005/2,4,6,9-10 (188,190,192,195,196).


WĘDROWIEC MAŁOPOLSKI

ISSN 1509-250X

Półrocznik wydawany przez Regionalną Pracownię Krajoznawczą PTTK w Rzeszowie.

Kolegium redakcyjne: Andrzej Karczmarzewski (redaktor naczelny), Antoni Hadała (sekretarz redakcji), Tomasz Dziurawiec, Małgorzata Jarosińska, Edmund Jońca, Jacek Madgoń,  Eugeniusz Taradajko, Agnieszka Wałach.

Adres redakcji: Regionalna Pracownia Krajoznawcza przy Oddziale PTTK im. M. Rachwała, ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów, tel. +48 17/853-67-55, fax. +48 17/85012-99, e-mail: pttk@rzeszow.pl, www.pttk.rzeszow.pl

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 1999(1), 2000(2-3), 2001(4) 2002(5-6), 2003(7-8), 2004(9-10), 2005(11-12), 2006(13-14), 2007(15-16), 2008(17-18), 2009(19-20), 2010(21-22), 2011(23-24), 2012(25-27), 2013(28), 2014(29,30), 2015(31), 2016(32, 33), 2017(34), 2018(35) .


WĘDROWIEC ZACHODNIOPOMORSKI

ISSN 1642-8455

Kwartalnik krajoznawczo-turystyczny Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Szczecinie.

Dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Kolegium redakcyjne: Robert Śledziński (redaktor naczelny), Antoni Adamczak, Bartosz Bynowski, Zygmunt Piotr Cywiński, Tomasz Duda, Janusz Gajowniczek, Igor Górewicz, Marek Karolczak, Bernard Konarski, Ryszard Kotla, Jan Krzysztoń, Marek Leda, Jarosław Leszczełowski, Janusz Mieczkowski, Michał Rembas, Marek Sobiegraj, Anna Śledzińska.

Adres redakcji: Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, ul. Dworcowa 6, 70-206 Szczecin, tel. +48 91/433-57-21, e-mail: rpk@szczecin.pttk.pl

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 2001(1-4), 2002(5-6), 2003(7-10), 2004(11-14), 2005(15-17), 2006(18-20), 2007(21-22), 2011(23-24), 2014(25).


WĘDROWNIK

KWARTALNIK KRAJOZNAWCZY RPK PTTK W ŁODZI

ISSN 1425-1388

Kwartalnik wydawany przez Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK i Regionalną Pracownię Krajoznawczą PTTK w Łodzi.

Nakład: 1000 egz.

Dofinansowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Kolegium redakcyjne: Ryszard Bonisławski, Andrzej Danowski, Katarzyna Krakowska, Piotr Machlański, Inga Nowakowska, Magdalena Pawlak, Halina Pełka, Barbara Popławska, Izabela Rucińska (redaktor naczelna), Paweł Wojtyczka.

Adres redakcji: Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK, u. Wigury 12a, 90-301 Łódź, tel. +48 42/636-40-10, e-mail: cfk-pttk@wp.pl, www.pttk.lodz.pl

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 1989/1-6, 1990/1-6, 1991/1-4, 1992-93/1-2, 1994/1-4, 1995/1-4, 1996/1-4, 1997/1-4, 1998/1-4, 1999/1-4, 2000/1-4, 2001/1-4, 2002/1-4, 2003/1-4, 2004/1-4, 2005/1-4, 2006/1-4, 2007/1-4, 2008/1-4, 2009/1-4, 2010/1-4, 2011/1-3, 2012/1-2, 2013/1-4, 2014/1-4, 2016/1-4, 2017/1-4, 2018/3-4.

 

WIERCHY

ISSN 0137-6829

Rocznik o tematyce górskiej wydawany przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

Komitet redakcyjny: Stefan W. Aleksandrowicz, Jerzy W. Gajewski, Stanisław Grodziski, Ryszard Kantor, Andrzej Matuszczyk, Zbigniew Mirek, Joanna Pociask-Karteczka, Jacek Potocki, Jacek Purchla, Zdzisław J. Ryn, Janusz Sondel (przewodniczący), Wiesław A. Wójcik, Janusz Zdebski, Bogdan Zemanek.

Redaktor naczelny: Wiesław A. Wójcik.
Adres redakcji: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków, e-mail: poczta@cotg.pttk.pl

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 1923-1938 R.1-16, 1947-2016 R.17-82.ZIEMIA GDAŃSKA

ROCZNIK KRAJOZNAWCZY PTTK

ISSN 1231-7012

Rocznik wydawany przez Regionalną Pracownię Krajoznawczą PTTK im. prof. Władysława B.Wędzińskiego w Gdańsku.

Kolegium redakcyjne: Edwin F. Kozłowski (redaktor naczelny), Maciej T.Krzyżanowski (przewodniczący), Mariusz Gizowski (wiceprzewodniczący), Elżbieta Świerk (sekretarz redakcji), Jadwiga Kuśmierek, Ryszard Paprzycki.

Adres redakcji: Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk, tel. +48 58/301-30-07, tel/fax: +48 58/301-14-88.

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 1994 R.1, 2003 R.2, 2004 R.3,  2005 R.4, 2006 R.5.


ZNAD WARTY

BIULETYN WIELKOPOLSKIEJ KORPORACJI ODDZIAŁÓW PTTK.

Dofinansowanie: Departament Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Kolegium redakcyjne: Marian Chudy (przewodniczący), Marian Jaskuła, Eugeniusz Kowalski, Paweł Mordal, Grażyna Pawlak, Małgorzata Chuda, Anna Bręczewska.

Adres redakcji: Oddział Poznański PTTK, Stary Rynek 89/90, 61-773 Poznań, e-mail: pttkpoznan@poczta.tpi.pl, www.poznan.pttk.pl

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 1993(1), 1994(2-3), 1997(5-8), 1998(9,10-10A,11-11A), 1999(14-15, NR SPEC.), 2000(16-17, NR SPEC.), 2001(18-19,
2 NR-Y SPEC.), 2002(20-21, NR SPEC.), 2003(22,23A-B), 2004(24,26,27A-B), 2005(25), 2006(29-30,32), 2007(33)

 

 

 

BIULETYN KOLEKCJONERSKI

Wydawany przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK dla członków „4K” – Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców.

Redakcja: Henryk Paciej.

Adres redakcji: „4K” Henryk Paciej, ul. Chabrów 50 m. 19, 45-222 Opole, e-mail: henrykp@miramex.com.pl, www.miramex.com.pl/witka/4k/biuletyn.htm

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 1995(1), 1996(2-5), 1997(6-9), 1998(10-13), 1999(14-17), 2000(18), 2003(24), 2004(25), 2005(26).


 

BIULETYN KTŻ ZG PTTK - WARSZAWA

Półrocznik Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK.

Adres redakcji: Komisja Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa.

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 2001(1-2), 2002(3-4), 2003(5-6), 2007(17), 2009(21-22), 2010(23-26), 2011(27-28), 2012(29, 30), 2014 (31, 32), 2015 (33), 2016 (34), 2018 (35), 2019 (36).
INFORMATOR KOMISJI TURYSTYKI KOLARSKIEJ ZG PTTK

ISSN 1426-5184.

Redaguje: Grzegorz Kukowka, e-mail: informator@ktkol.pl
Korekta i nadzór merytoryczny Marian Kotarski

Prenumerata: Edward Kutyła e-mail: qtyla@nj.pl

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 2002(298-309), 2003(310-319), 2004(320-322,324-325), 2005(326-329), 2006(331-332), 2007 (nr spec., 336-337), 2008(338-341), 2009(342-344), 2010(345), 2011(346), 2012(347-351).PIECHUR

WIADOMOŚCI KOMISJI TURYSTYKI PIESZEJ

Kwartalnik Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK.

Nakład: 280 egzemplarzy. Kwartalnik w postaci samoistnej wydawany jest od roku 2005, wcześniej publikowany był na łamach „Informacji Zarządu Głównego PTTK” i „Gościńca PTTK”.

Redakcja: Stanisław Łuć
Adres redakcji: ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, e-mail: luciak@op.pl

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 2005(36-38), 2006(39-42), 2007(43-44), 2008(46-50), 2010(57), 2012(70),  NUMERY SPECJALNE (1998-2004).

 

 

 

 

 

 PRZYGODNIK

Biuletyn Klubowy

Periodyk wydawany przez Klub Turystów Przeszych "Przygoda" przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach.

Redakcja: Jerzy Pabian i Piotr Garecki

Adres do korespondencji: ktp.przygoda@op.pl

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 2001/1-12, 2002/1-12 (13-24), 2003/1-12 (25-36), 2004/1-12 (37-48), 2005/1-12 (49-60), 2006/1-12 (61-72), 2007/1-12 (73-84), 2008/1-12 (85-96), 2009/1-12 (97-108), 2010/1-12 (109-120), 2011/1-12  (121-132), 2012/1-12 (133-144), 2013/1-12 (145-156), 2015/1-12 (166-177), 2016/1-12 (178-189), 2017/1-12 (190-201),  2018/1-12 (202-213), 2019/1-10 (214-223).


ROGATKA GROCHOWSKA

CZASOPISMO ORGANIZACYJNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁU PTTK PRAGA POŁUDNIE im. Zygmunta Glogera w Warszawie.

Periodyk ukazujący się nieregularnie. Dofinansowanie: Urząd Dzielnicy Praga Południe w Warszawie.

Kolegium redakcyjne: Leszek Białkowski (redaktor naczelny), Mieczysław Bożym, Andrzej Kowalski, Danuta Kończak, Andrzej Krochmal, Krystyna Bęben, Danuta Rosner.

Adres redakcji: Oddział PTTK Praga Południe, ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa.

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 1988(1-3), 1989(1-3), 1990(1-2), 1991(1), 1992(1-4), 1993(1-4), 1994(2-3), 1995(1-2), 1996(21-24), 1997(25-28), 1998(29-30), 1999(31-33), 2000(34), 2001(35), 2002(36), 2003(37), 2004(38), 2005(39), 2006(40), 2007(41), 2008(42), 2009(43), 2010(44), 2011(45), 2012(46), 2013(47), 2014 (48), 2015 (49), 2016 (50), 2017 (51), 2018/2019 (52/53).

 

 

TRAMWAJ

PISMO DLA UCZESTNIKÓW I SYMPATYKÓW IMPREZ NA ORIENTACJĘ

Periodyk wydawany przez Komisję Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK.

Redakcja: Dariusz Mazurek
Adres do korespondencji: tramwaj.kontrak@onet.pl
Wersja elektroniczna i numery archiwalne: http://ino.pttk.pl/tramwaj

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 1991(1-3), 1992(4-7), 1993(8-11), 1994(12-13), 1995(14-17), 1996(18-21), 1997(22-25), 1998(26-28), 1999(29-32), 2000(33-37), 2001(38-40), 2002(41-43), 2003(44, 46), 2004(47-48), 2005(49-51), 2006(52-56), 2008(58-59), 2009(60-61), 2010(63-64), 2013(66-68), 2014(69-70), 2015(71-73), 2016(74-75), 2017(76-77), 2018(78-79), 2019(80).

 

 


TURYSTA MILICKI

Miesięcznik (lub dwumiesięcznik) wydawany przez Oddział Wrocławski PTTK i Koło PTTK BARYCZ w Miliczu.

Redakcja: Hanna Jankowska, Ryszard Hetman, Edward Kański, Roman Jaśniewski (redaktor techniczny).

Adres redakcji: Oddział Wrocławski PTTK, Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław, Koło PTTK BARYCZ w Miliczu, tel. 0 695 773 480, +48 71/383-02-82

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 2005(1-4,6-7).

 

 

 

 

 

 


Poznaj Swój Kraj
POZNAJ SWÓJ KRAJ

MIESIĘCZNIK KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNY

ISSN 0032-6151

 

Nakład: 8000 egz.

Redaktor Naczelny: Paweł Cukrowski.

Wydawca: Poznaj Swój Kraj, ul. Ciołka 17, 01-445 Warszawa, tel. +48/22-299-70-74, e-mail: redakcja@poznaj-swoj-kraj.pl

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 1958/1-12, 1959/1-12 (13-24), 1960/1-12 (25-36), 1961/1-12 (37-48), 1962/1-12 (49-60), 1963/1-12 (61-72), 1964/1-10 (73-82), 1965/1-10 (83-92), 1966/1-10 (93-102), 1967/1-10 (103-112), 1968/1-10 (113-122), 1969/1-10 (123-132), 1970/1-10 (133-142), 1971/1-10 (143-152), 1972/1-10 (153-162), 1973/1-10 (163-172), 1974/1-10 (173-182), 1975/1-10 (183-192), 1976/1-10 (193-202), 1977/1-10 (203-212), 1978/1-10 (213-222), 1979/1-10 (223-232), 1980/1-10 (233-242), 1981/1-8 (243-250),1982/1-9 (251-259), 1983/1-10 (260-269), 1984/1-10 (270-279), 1985/1-10 (280-289), 1986/1-10 (290-299), 1987/1-12 (300-311), 1988/1-12 (312-323), 1989/1-7 (324-330), 1990/1,3-8 (331,333-335,341-343), 1991/1-3,5-12 (345-347,349-356), 1992/1-12 (357-368), 1993/1-12 (369-380), 1994/1-12 (381-392), 1995/1-12 (393-404), 1996/1-12 (405-416), 1997/1-12 (417-428), 1998/1-12 (429-440), 1999/1-12 (441-452), 2000/1-12 (453-464), 2001/1-9,11-12 (465-473,475-476), 2002/1-12 (477-488), 2003/1-12 (489-500), 2004/1-12 (501-512), 2005/1-12 (513-524), 2006/1-12 (525-536), 2007/1-12 (537-548), 2008/1-12 (549-560), 2009/1-12 (561-572), 2010/1-12 (573-584), 2011/1-12 (585-596), 2012/1-12 (597-608), 2013/1-3(609-611), 5-6(613-614), 8(615), 10(618), 2014/1-12(621-632), 2015/1-12(633-644), 2016/1-12(645-656), 2017/1-12(657-668), 2018/1-12(669-678).

 

Turysta Wielkopolski


TURYSTA WIELKOPOLSKI

ISSN 1734-932

Miesięcznik wydawany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Periodyk, na łamach którego można znaleźć wiele informacji z życia wielkopolskiego PTTK.

Paweł Mordal (redaktor naczelny).

Kontakt z redakcją: 0 604-417-437, e-mail: turysta.wlkp@gazeta.pl, www.turysta-wlkp.pl, www.wbp.poznan.pl

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 2005/1-4, 2006/1-4 (5-8), 2007/1-9 (9-17), 2008/1-6 (21-26).


 

 

 

Powyższa informacja została przygotowana na podstawie akcesji egzemplarzy czasopism, biuletynów i informatorów, jakie w latach 2001-2018 trafiły do zbiorów Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie. Niestety – nie wszystkie publikacje wydawane przez koła i oddziały PTTK trafiają do zbiorów bibliotecznych. Dotyczy to zarówno czasopism, jak i książek.
Uderzająca jest nieregularność w ukazywaniu się kolejnych numerów periodyków, co niewątpliwie świadczy o problemach finansowych, z jakimi borykają się wydawcy czasopism krajoznawczych. Niektóre z tytułów są dotowane ze środków ministerialnych i lokalnych samorządów (np. Barbakan, Jaćwież, Jantarowe Szlaki, Wędrownik). W przypadku kilku tytułów istnieje możliwość nabycia kolejnych numerów we wskazanych punktach handlowych, a nawet wykupienia prenumeraty.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że mimo licznych trudności, redakcje poszczególnych periodyków wykazują dużą troskę o wysoki poziom merytoryczny i edytorski wydawanych tytułów. Szczególnie dotyczy to tytułów krajoznawczych o zasięgu regionalnym.
W niektórych informacjach dot. czasopism mogły wkraść się nieścisłości ze względu na brak danych szczegółowych w stopkach redakcyjnych periodyków.

Informację przygotowała: Maria Janowicz

Aktualizacje: Monika A. Rozum