Komunikat

Misją Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i jego poprzedników – Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (PTT) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK) było i jest krzewienie krajoznawstwa wśród jak najszerszych rzesz społeczeństwa. W 2016 roku minęło 110 lat od utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, które w czasach zaborów uzyskało zaszczytne miano Ministerstwa Polskości.

W Roku Krajoznawstwa Polskiego przypomnieliśmy o dokonaniach naszych poprzedników z przekona- niem, że mogą być również inspiracją dla następców.

Jednym z wydarzeń jubileuszowych była wystawa 110 lat Krajoznawstwa Polskiego. Tradycja i nowe wyzwania, stanowiąca próbę udokumentowania niektórych działań krajoznawczych zapoczątkowanych przez PTK i rozwijanych przez PTTK w dostosowaniu do współczesnych wyzwań.

Otwarcie wystawy towarzyszyło uroczystej sesji jubileuszowej w dniu 3 grudnia 2016 r.  o godz. 11.00 w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej, gdzie 110 lat temu zostało zawiązane Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.

ZESPÓŁ AUTORSKI  WYSTAWY:

Koncepcja wystawy Anna Becker-Kulińska, Maria Janowicz

Opracowanie plansz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Maria Janowicz

Opracowanie plansz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Anna Becker-Kulińska, Maria Janowicz

Redakcja techniczna Monika Rozum

Prace korekcyjne Szymon Bijak

Projekt oraz opracowanie graficzne wystawy Studio Graficzne Agata Cygańska

 

Copyright 2016 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Warszawie


Organizatorzy wystawy:

Centralna Biblioteka PTTK i Komisja Krajoznawcza ZG PTTK

ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, tel. +48 22 831 80 65,  cb@pttk.pl

 

Materiały wykorzystane na wystawie pochodzą ze zbiorów:

Centralnej Biblioteki PTTK, Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK, Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, Centrum Turystyki Wodnej PTTK, Ogólnopolskiego Szkolenia Podwodnego PTTK/CMAS, Wydawnictwa PTTK „Kraj”, Zarządu Majątkiem PTTK, spółek: Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty”, Mazury PTTK, Bieszczadzkie Hotele i Schroniska PTTK oraz z oddziałów PTTK i od osób prywatnych.

Wystawa liczy 37 plansz wystawowych o wymiarach 70 cm x 100 cm. Zdjęcia poszczególnych plansz znajdują się poniżej w rozdzielczości pozwalającej na ściągnięcie plików  i ewentualne samodzielne wydrukowanie wybranych plansz. Wystawa nie zawsze musi być prezentowana w całości. Została opracowana wg modułów tematycznych, co pozwala na dowolny dobór prezentowanej tematyki.

Oddziały PTTK zainteresowane rezerwacją i wypożyczeniem wystawy prosimy o kontakt z kierownikiem Centralnej Biblioteki PTTK Marią Janowicz +4822 831 80 65 i +48 501 393 066, cb@pttk.pl