Katalogi

Centralna Biblioteka PTTK posiada tradycyjne katalogi kartkowe, w których użytkownicy znajdą informację o zasobach dokumentacyjnych Biblioteki wg różnych kryteriów:

KATALOG ALFABETYCZNY porządkuje piśmiennictwo wg nazwisk autorów lub (w przypadku prac zbiorowych) wg pierwszych słów tytułu dzieła.

KATALOG SYSTEMATYCZNY porządkuje piśmiennictwo wg kryteriów rzeczowych, nadając im numery klasyfikacyjne wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

KATALOG GEOGRAFICZNY porządkuje piśmiennictwo wg nazw geograficznych własnych, uporządkowanych alfabetycznie.

KARTOTEKI:

CZASOPISMA – wykaz czasopism gromadzonych w zbiorach bibliotecznych, uporządkowany wg alfabetu.

MAPY – wykaz map znajdujących się w zasobach Biblioteki, uporządkowany wg nazw geograficznych własnych.

WYDAWNICTWA PTTK – wykaz publikacji wydawanych przez koła, kluby i oddziały PTTK na terenie całej Polski, uporządkowany wg nazwisk autorów.

 

Katalog Centralnej Biblioteki PTTK od 2000 r.

Katalog informuje o drukach zwartych, jakie wpłynęły do zbiorów bibliotecznych od roku 2000 i jest ustawicznie aktualizowany.

Katalog kartkowy zbiorów bibliotecznych do 2002 r.

Katalog prezentuje zeskanowane przez firmę DDP karty katalogowe katalogów tradycyjnych, informujących o zasobach dokumentacyjnych, jakie wpłynęły do zbiorów bibliotecznych do 2002 roku.