Categories: General
      Date: pa 20, 2013
     Title: "PRZEMIJANIE" wystawa Doroty Świdzińskiej

W dniu 24 październia 2013 r. o godz. 17.00

w Galerii Krajoznawczej PTTK

odbył się wernisaż wystawy

DOROTY ŚWIDZIŃSKIEJ

"PRZEMIJANIE".