Categories: General
      Date: kwi 22, 2013
     Title: Informacja turystyczna w PTTK

Informacja turystyczna w PTTK

Ważną rolę w specyficznej polskiej drodze do nowoczesnej turystyki spełniało i spełnia Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Jego zasadą było i jest twórcze kontynuowanie dorobku  poprzedników - Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (PTT, założonego w 1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK, istniejącego od 1906 r.). Jednym z pierwszych podstawowych zadań tych organizacji było prowadzenie działalności propagandowej, zarówno na rzecz uprawiania, jak też rozwoju turystyki.Wbrew nielicznym wprawdzie sądom, społeczna działalność turystyczno-krajoznawcza nie była nigdy przejawem egoizmu członków PTT, PTK, PTTK, lecz zawsze chęcią pracy dla innych osób. Nie była to więc nigdy i nadal nie jest działalność elitarna.

http://www.aktualnosciturystyczne.pl/informacja-turystyczna/informacja-turystyczna-w-pttk/