Categories: General
      Date: mar 11, 2013
     Title: STUDIA I MATERIAŁY Z DZIEJÓW KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO... T. 6

 

Komisja Historii i Tradycji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) w Warszawie wydała kolejny już 6. tom Studiów i materiałów z dziejów krajoznawstwa polskiego, przygotowany pod red. Edwarda Wieczorka i Teresy Kłosiewicz Prokop. Aktualny tom poświęcony jest problematyce tożsamości Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, budowanej przez dziesięciolecia przez jej członków i zawiera bogate w faktografię opracowania prezentujące dzieje różnych ogniw PTTK, ich znaki i patronów, materiały sprawozdawcze z działalności programowej i organizacyjnej stowarzyszeń turystycznych, opisy szlaków turystycznych, monograficzne opracowania dotyczące działalności turystycznej w regionach i euroregionach, opracowania biograficzne wybitnych krajoznawców i zarys dziejów fotografii krajoznawczej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że podjęte tematy nie były dotychczas opisane w literaturze krajoznawczo-turystycznej i są oparte na materiałach źródłowych.

W roku 2012 w ramach XXI Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu seria wydawnicza została nagrodzona Dyplomem Prezesa ZGPTTK za uruchomienie i prowadzenie wydawnictwa umacniającego tożsamość Towarzystwa.

Prezentowany tom można pozyskać w ramach wymiany międzybibliotecznej w Centralnej Bibliotece PTTK w Warszawie, ul. Senatorska 11, tel. 22/831-80-65, e-mail: cb@pttk.pl

 Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego. Tożsamość Towarzystwa budowana przez pokolenia krajoznawców. T. 6.  Pod red. Edwarda Wieczorka i Teresy Kłosiewicz Prokop, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny i Komisja Historii i Tradycji, Warszawa 2012

SPIS TREŚCI:

Wstęp – Franciszek Midura

Z kart historii Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

60 lat pieszego wędrowania z PTTK – Włodzimierz Majdewicz

Ambasadorowie Krajoznawstwa Polskiego – Wanda Skowron

Wkład Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w rozwój regionalizmu na Mazowszu
w dwudziestoleciu międzywojennym (cz. 1) – Remigiusz Matyjas

Zarys dziejów polsko-czechosłowackich konwencji turystycznych – Wiesław A. Wójcik

Patroni oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Krótki przegląd dokonany w 2012 r. – Szymon Bijak

Mieczysław Orłowicz w Górach Świętokrzyskich – Tomasz Wągrowski

W trosce o tożsamość ideową i pomyślny rozwój krajoznawstwa – Janusz Umiński

Ziemia krakowska w twórczości dziennikarskiej i przewodnikach turystyczno-krajoznawczych Juliana Zinkowa – Barbara Krawczyk

 

Formy działalności Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Łódzka fotografia krajoznawcza. Zarys dziejów – Waldemar Doniec, Mirosław Zbigniew Wojalski

Znak PTTK w Oddziałach Towarzystwa – Zbigniew Lewandowski

3785 km. Przecieranie Szlaku – Jerzy Nowak

Pokrewne organizacje i instytucje – wspólna myśl i działanie

Działalność Związku Towarzystw Wycieczkowych „Jaskółka” w Katowicach w autonomicznym województwie śląskim w latach 1922-1939 – Edward Wieczorek

 

Z dziejów turystyki polskiej

Turystyka w XIX wieku na ziemiach polskich pod zaborem austriackim, na podstawie pamiętników i wspomnień z epoki – Marian Głowacki

 

Dokumenty

Umowa między rządem PRL a rządem Republiki Czechosłowackiej o turystycznym ruchu przygranicznym

Kresy jeszcze raz – Wanda Skowron

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwolnień od pracy. Komentarz – Wanda Skowron