Categories: General
      Date: mar 28, 2013
     Title: Przegląd Książki Turystycznej "Podróże z Książką"

Centralna Biblioteka PTTK

w Warszawie

zaprasza do udziału

w Przeglądzie Książki Turystycznej „Podróże z Książką”

organizowanym w tegorocznej edycji

IV Warszawskich Targów Książki w dniach 16-19 maja 2013 roku.

Szczegóły organizacyjne nieodpłatnego zgłoszenia do udziału w Przeglądzie publikacji zamieszczono poniżej.

Termin nadsyłania publikacji – do 30 kwietnia 2013 roku.

Kontakt: Maria Janowicz tel. 22 831-80-65, 501-393-066, e-mail: cb@pttk.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!„Podróże z Książką”

Regulamin

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Warszawskie Targi Książki zapraszają do prezentowania publikacji turystycznych podczas czwartej edycji Warszawskich Targów Książki w Warszawie w dniach 16-19 maja 2013 roku.

Celem Przeglądu jest promocja najnowszych publikacji turystycznych i krajoznawczych na stoisku targowym pn. Przegląd Książki Turystycznej „Podróże z Książką”, organizowanym w Strefie Podróży IV Warszawskich Targów Książki, w imieniu organizatorów przez Centralną Bibliotekę PTTK w Warszawie.

1. Udział w Przeglądzie wezmą publikacje turystyczne i krajoznawcze dotyczące Polski w jej administracyjnych i historycznych granicach, Europy i świata.

2. Do udziału w Przeglądzie zapraszamy wydawców publikacji turystycznych, jednostki organizacyjne PTTK, biblioteki, księgarnie, muzea, domy kultury, uczelnie turystyczne, parki narodowe i krajobrazowe, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, stowarzyszenia, samorządy, osoby indywidualne.

3. Organizator Warszawskich Targów Książki zastrzega sobie prawo weryfikacji Zgłoszeń od wydawców (wariant odpłatny).

4. Publikacje nadesłane do udziału w Przeglądzie będą prezentowane na stoisku targowym organizowanym przez PTTK w czasie trwania IV Warszawskich Targów Książki na Stadionie Narodowym w Warszawie.

 

5. Zasady organizacyjne Przeglądu:

Do udziału w Przeglądzie mogą być zgłoszone publikacje wydane w 2012 i 2013 roku. Publikacje należy przysyłać do dnia 30 kwietnia 2013 r. na adres:

Centralna Biblioteka

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Ul. Senatorska 11

00-075 Warszawa

Tel. +4822 831 80 65   e-mail: cb@pttk.pl

Każda publikacja zgłoszona do udziału w Przeglądzie ma gwarantowaną prezentację promocyjną w czasie trwania IV Warszawskich Targów Książki.

 

6. Udział w Przeglądzie:

Wariant nieodpłatny:

Do udziału w Przeglądzie jednorazowo można zgłosić do 3. tytułów książkowych, które w 2 egz. każdy należy przesłać na adres Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie.

Do każdej publikacji przesłanej na Przegląd należy załączyć wypełnioną kartę zgłoszenia wg załączonego formularza nr 1 wraz z katalogiem i materiałami promującymi wydawnictwo.

 

7. Centralna Biblioteka PTTK nie prowadzi sprzedaży publikacji zgłoszonych do udziału w Przeglądzie w czasie trwania Targów.

8. Po zakończeniu Targów publikacje biorące udział w Przeglądzie trafią do zbiorów Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie, gdzie zostaną zaewidencjonowane i będą udostępniane na ogólnie przyjętych zasadach.

ORGANIZATORZY