Categories: General
      Date: cze  9, 2010
     Title: Komunikat Komisji Krajoznawczej ZG PTTK

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK postanowiła wydawać własny kwartalnik. Będzie on dostępny na stronie Komisji w formie elektronicznej i być może, w niewielkim nakładzie, również w formie papierowej. Prosimy zatem, aby każdy kto chciałby podzielić się z innymi krajoznawcami interesującymi materiałami, opisami, dokumentacją fotograficzną,  archiwaliami czy wspomnieniami, przysyłał je do kolegi Krzysztofa Tęczy na adres tecza20@wp.plInformujemy jednocześnie, że całość prac przy tworzeniu nowego pisma oparta jest na zasadach społecznych, a więc nie można liczyć na gratyfikacje finansowe. Jeśli więc ktokolwiek zdecyduje się brać udział w naszej pracy, będziemy bardzo zobowiązani za każdy gest i pomoc w tworzeniu tego pisma. Oczywiście każdy autor zachowuje prawa autorskie do swoich materiałów. Trzeba jednak liczyć się z ewentualnymi skrótami czy poprawkami redakcyjnymi, jakich zapewne nieraz wypadnie nam dokonać.

Krzysztof Tęcza
członek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
odpowiedzialny za realizację projektu