Categories: General
      Date: kwi  4, 2012
     Title: SZANOWNI CZYTELNICY !!!

Od 8 maja 2012 roku zapraszamy serdecznie do ponownego korzystania ze zbiorów Centralnej Biblioteki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego  im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie w nowej siedzibie Biblioteki przy ul. Senatorskiej 11.

CENTRALNA BIBLIOTEKA

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11

Tel. +4822/831-80-65

www.bibliotekapttk.pl

e-mail: bibliotekapttk@bibliotekapttk.pl cb@pttk.pl

 

CZYNNA:

od października do czerwca

wtorki i piątki 12.00-19.00

środy i czwartki 10.00-15.00

 

od lipca do września

wtorki i piątki 12.00-18.00

środy i czwartki 11.00-15.00

 

Z A P R A S Z A M Y !!!!