Categories: General
      Date: maj 16, 2010
     Title: Szkolenie kierowników regionalnych pracowni krajoznawczych PTTK

W dniach 12 - 15 maja 2010 r. w Gdańsku odbyło się szkolenie kierowników Regionalnych Pracowni Krajoznawczych PTTK. Gospodarzem tegorocznego spotkania była Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Gdańsku przy Oddziale Regionalnym PTTK w Gdańsku. Współorganizatorem szkolenia była  Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK.W trakcie szkolenia odbyto wycieczki szkoleniowe po Pomorzu, wymieniono informacje o działających na terenie kraju pracowniach oraz doświadczenia dot. pracy z nowym programem bibliotecznym ProgMan zakupionym do wszystkich pracowni w ramach zrealizowanego w 2009 r. projektu pn. „Regionalizm on-line. Rozwój potencjału regionalnej pracowni  krajoznawczej” dotyczącego wdrożenia komputerowego informacyjnego systemu katalogowego www.pracowniapttk.pl

Uczestnicy szkolenia wysłuchali wystąpienia Prezesa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Lecha Drożdżyńskiego oraz przedstawili problemy w swoich pracowniach. Nad całością części merytorycznej szkolenia czuwała wiceprzewodnicząca Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK Małgorzata Pawłowska. Odbyło się szkolenie z zakresu wprowadzania opisów bibliograficznych  w Progmanie poprowadzone przez przedstawiciela firmy ProgMan S.A. z Gdyni Pawła Górskiego oraz przypomnienie zasad opisu bibliograficznego poprowadzone przez kierownika Centralnej Biblioteki PTTK Marię Janowicz.

ML.