Categories: General
      Date: kwi  1, 2011
     Title: Otwarcie wystawy Ferdynanda Drabika

zatytułowanej: "Malarstwo Ferdynanda Drabika. Wystawa Jubileuszowa w 100. rocznicę urodzin".

W dniu 6 kwietnia br. o godz. 18.00 zapraszamy na otwarcie wystawy w Galerii Krajoznawczej "Malarstwo Ferdynanda Drabika. Wystawa Jubileuszowa w 100. rocznicę urodzin", która będzie dostępna w siedzibie Zarządu Głównego PTTK w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11 do 30 maja 2011 roku.

Galeria foto: http://www.pttk.pl/zycie/galerie/drabik_1104/index.html

Ferdynand Drabik

Urodzony 5 marca 1911 r. w Stanisławowie na Podo­lu. Zamieszkały w Warszawie. Artysta malarz, architekt wnętrz, absolwent studiów malarstwa we Lwowie (w pra­cowniach W. Lama i A. Michalaka), w Państwowym In­stytucie Sztuk Plastycznych (pracownia M. Rosena) oraz w Politechnice Lwowskiej - Studium Architektury Wnętrz (1933-1939).

Działacz turystyczny, zwłaszcza górski, narciarski i kajakowy. Członek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego od 1928 r.; w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym od 1947 r. Szczególne zasługi położył w latach 1928-1939 w znakowaniu szlaków turystycznych w Gorganach i w Czarnohorze, budowie schroniska na Chomiaku oraz w prowadzeniu szkół narciarskich PTT.

Pionier polskiego ruchu turystycznego na Ziemiach Zachodnich po 1945 r. Organizator i pierwszy prezes Zarządu Oddziału PTT w Wałbrzychu. Organizator schroniska na Chełmcu. Zabezpieczał schroniska turystyczne: w Andrzejówce, w Rybnicy Leśnej, na zamku w Zagórzu Śląskim oraz Harcówkę w Wałbrzychu.

Członek PTTK od 1950 r. Od 1953 r. działacz Oddziału Warszawskiego PTTK. Później przewodniczący Zespołu Organizatorów Turystyki w zakładach pracy, przewodniczący Komisji Kół Zakładowych Oddziału PTTK Warszawa Śródmie­ście. Członek Społecznego Komitetu Warszawskich Dni Turystyki. Organizator i uczestnik imprez kajakowych (spływów, kursów) oraz krajoznawczych plenerów malarskich. Inicjator Krajoznawczej Galerii Malarstwa PTTK. Autor i współautor „Przewodnika po ziemi wałbrzyskiej", albumów i pocztówek krajoznawczych do­kumentujących polskość Ziem Zachodnich.

Długoletni członek Kapituły Odznaczeń Zarządu Głównego PTTK.

Instruktor Krajoznawstwa Polski. Przodownik Turystyki Kajakowej. Instruktor Narciarstwa. Instruktor Kształcenia Kadr.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Turystyki, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Złotą Hono­rową Odznaką PTTK i innymi.

Godność Członka Honorowego PTTK nadał 5 czerwca 1981 r. X Zjazd Krajowy PTTK w Warszawie.

Zmarł 6 lipca 1988 r. w Warszawie. Pochowany na Cmentarzu Północnym w Warszawie.

 

Źródło: Członkowie honorowi PTT, PTK i PTTK, Warszawa 2005