Categories: General
      Date: lut 17, 2011
     Title: Portal Europeana
Uruchomiony w dniu 20 listopada 2008 roku portal Europeana umożliwia dostęp do różnorodnych obiektów cyfrowych pochodzących z zasobów europejskich instytucji kultury. Jest to projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu eContentplus, stanowiącego część polityki i2010. Biblioteka Narodowa pracuje nad tworzeniem Europeany od 2007 roku i jest aktywnym, docenianym międzynarodowo partnerem kolejnych projektów, mających na celu rozbudowę portalu.

Portal Europeana umożliwia dostęp do ponad 15 milionów reprodukcji cyfrowych, zdigitalizowanych i udostępnionych przez kilkanaście tysięcy europejskich bibliotek, archiwów, muzeów oraz archiwów audiowizualnych. Obecnie Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce państw dostarczających do Europeany swoje zasoby cyfrowe. Obok bogatych kolekcji książek, gazet, czasopism i dokumentów ikonograficznych, zdigitalizowanych przez biblioteki m.in. w ramach projektów Europeana v.1.0, Europeana Local i Europeana Travel, od niedawna dostępna jest również bogata kolekcja nagrań polskiej muzyki ludowej, przygotowana przez Instytut Sztuki PAN w ramach projektu Europeana Connect.

Europeana powstała w rezultacie wieloletnich dyskusji toczących się wokół budowy Europejskiej Biblioteki Cyfrowej, której utworzenie zapowiedziano w dokumencie „i2010: Europejskie Społeczeństwo Informacyjne w roku 2010", opublikowanym przez Komisję Europejską we wrześniu 2005 roku. Decyzję utworzenia Europejskiej Biblioteki Cyfrowej potwierdzały kolejne dokumenty unijne, m.in. „Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie digitalizacji i udostępnienia w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych" oraz „Konkluzje Rady w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych".

http://bn.org.pl/aktualnosci/220-digitalizacja-i-udostepnienie-zbiorow-online-szansa-na-nowy-renesans.html