Categories: General
      Date: lut 16, 2011
     Title: Startuje wieloletni program rządowy Kultura + 

W czwartek, 17 lutego o godz. 12.00, w siedzibie Narodowego Instytutu Audiowizualnego odbędzie się konferencja inaugurująca Wieloletni Program Rządowy Kultura+.W konferencji udział wezmą przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za realizację programu - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Gauden oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego Michał Merczyński.

Program Kultura + zakłada wyrównanie szans w dostępie do instytucji kultury, głównie poprzez podnoszenie jakości i standardów funkcjonowania bibliotek publicznych na terenach wiejskich i w małych miastach.

Podczas konferencji zostaną ogłoszone warunki naboru do Programu w ramach poszczególnych priorytetów – Biblioteka+ i Digitalizacja – oraz tryb oceny wniosków.

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/startuje-wieloletni-program-rzadowy-kultura-1610.php