Categories: General
      Date: wrz 27, 2019
     Title: KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo!

ZAPRASZAMY do udziału w 28 Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej.

Informacje szczegółowe dostępne są na www.przegladksiazki.pl .

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 listopada 2019 r (decyduje data stempla pocztowego)..